Подаръчни ваучери

Условия за ползване на ваучер

* Всички цени са с включено ДДС.
* Ваучерът е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаването му.
* Ваучерът не се преиздава, а стойността му не подлежи на възстановяване, освен ако законът не предвижда друго. Това важи и в случай на кражба или унищожаване на ваучера.
* Ваучерът може да се използва многократно до изчерпване на стойността му.
* Ваучерът не може да бъде използван за закупуването на други ваучери.
* Ваучерът не може да се използва при онлайн пазаруване.