Условия за провеждане на парти във Фънтопия

Стандартно партитата за рожден ден във Фънтопия са с продължителност 2 часа. Това включва и престоя на родителите в зона Клаймбар

  1. Кувертът за рожден ден включва:*
   – Използване на атракциони, спрямо избрания куверт – за 60 мин.
   – Наем на парти зона за 60 мин.
   – Детско меню
  2. Кувертът за рожден ден НЕ включва:
   – Торта. Можете да изберете такава от нашия каталог
   – Допълнителни услуги като – аниматор, фасилитатор, фотограф, тематични програми, пинята, допълнително време за ползване на атракционите, и др. Допълнителното време за ползване на атракционите е възможно само ако натовареността на съответните зони го позволява
   – Кетъринг и напитки за родителите
  3. Забранен е вноса на храна, безалкохолни и алкохолни напитки. При внос на торта се заплаща такса в размер на 18 лв. и се изисква сертификат за качество на внесената такава.
  4. Поръчка за торта е възможна най-късно 4 дни предварително на тел. 0884054919 от 12 ч. до 17 ч. в делнични дни или на info@funtopia.eu
  5. Възможно е да има повече от едно парти/събитие по едно и също време.
  6. Заявеният час за начало и край на партито трябва да се спазва. Моля, елате 15 минути по-рано, за да се регистрирате. Така осигурявате не само Вашия комфорт, но и този на гостите преди и след Вас. Не се предлагат компенсации за по-късно започнало парти по вина на клиента.
  7. Моля, при пристигане във Фънтопия, да представите коректно попълнена и подписана “Декларация” за информирано съгласие, включваща данни за всички участници, които ще ползват атракционите в центъра. При непопълнена “Декларация” предварително, ще бъдете помолени да попълните такава на място, но имайте предвид, че това ще забави влизането на участниците в зоните с атракционите. За непопълнена “Декларация” предварително, Фънтопия не носи отговорност при забавяне на старта на събитието и не предлага компенсации за това.
  8. В рамките на 48 часа от запазването на събитието, ако не бъде внесено авансово плащане, запазената дата се освобождава. Авансовото плащане е в размер на 50% от сумата на заявените куверти, но не по-малко от 200 лв.
  9. Пълното заплащане е след приключване на Вашето парти. Кувертите за рождения ден/събитието заедно с допълнителното време за ползване на атракционите (ако има такова) се заплащат на рецепция и от това плащане се приспада направеното авансово плащане. Кетърингът и напитките за родителите, тортата, допълнителната консумация на децата (ако има такава), допълнителните услуги (ако има такива) – аниматор, фотограф, тематични програми, пинята – се заплащат в “Клаймбар”
  10. Авансово плащане не се връща при несъстояло се парти! Можете да замените сумата за други услуги предлагани в центъра в рамките на месец от първоначално обявената дата.
  11. Уточняването на всички подробности относно партито е желателно да станат до 5 (пет) работни дни преди него. Центърът не гарантира, че ще успее да изпълни промени направени в последния момент.
  12. Бъдете отговорни към личните си вещи. Центъра не носи отговорност за загубени или повредени такива.

*В зависимост от избрания куверт