Какво трябва да знаем?

Създадохме Програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Funtopia специално за малките деца и техните родители, с помощта на специалисти в тази област – детски психолог, ерготерапевт, кинезитерапевт и треньор, като я изпълнихме с подходящи двигателни игри, упражнения и танци, които подпомагат детското когнитивно, социално, емоционално и физическо развитие, използвайки специално оборудване и материали за това.

Ежедневните физически занимания от най-ранна детска възраст оказват положително влияние върху физическото и интелектуалното развитие на децата. А всичко това във взаимодействие с техните родители пък ги мотивира да постигат завидни резултати в развитието си и да подобряват връзката по между си, която е толкова важна за този период.

Програмата

Програмата покрива 2 важни възрастови групи от 10 месеца до 18 месеца.
Класовете са формирани на възрастов принцип и протичат в рамките на 45 минути.
Капацитетът на всяка група е 8 родители и 8 деца.
По време на занятието децата играят боси или по чорапи, а родителите по чорапи и в удобно облекло.
 
10-13 месеца

14-18 месеца

Програмата стартира с деца именно от 10 месечна възраст, тъй като тези месеци се свързват с периода на подготовка на детето за прохождане и преминаването на повечето деца от лазене в първи опити за изправяне и желание за опити за първи крачки с помoщ.
Точно за това избрахме тази възраст за начало на програмата, за да можем да подпомогнем, както децата, така и родителите им в този важен период и в един от ключовите моменти във физическото активно развитие на децата им.
A възрастта до 2 години е доказана, като ключова за развитието на психиката, моториката, интелекта, емоционалността, комуникативните и социални умения, както физическото развитие, а именно и фина и груба моторика.

Основните направления, по които работим в програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Climb Academy са:

– Езиково и комуникативно умение
– Когнитивно развитие
– Груба и фина моторика
– Активно двигателно развитие
– Усещане за ритъм и такт
– Социално и емоционално развитие
– Скрепяване връзката родител-дете

Програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Funtopia също така цели и изграждане на теоретична база от познания у родителите, свързана с особеностите на детското развитие, съчетано с практическа работа – задачи и упражнения, провеждани в рамките на занятието. Ще стимулираме продължаването на работата и в домашни условия/среда извън залата, с цел качествено усвояване на всяка следваща стъпка в развитието.

Групи

Натиснете върху снимката на групата, за която искате да получите повече информация.

10-13 месечни

14-18 месечни