Правила за безопасност и ползване на съоръженията в център Funtopia Kids и Funtopia Ninja

Преди да използвате съоръженията във Funtopia Kids и Funtopia Ninja („Funtopia“) следва да се запознаете внимателно с правилата, които е необходимо да следвате стриктно с оглед Вашата безопасност:

I.  Общи правила за безопасност

 1. Преди да влезете в зоните на Funtopia Kids и Funtopia Ninja следва да се регистрирате. Регистрацията можете да извършите както посредством уебсайта https://sofia.funtopiaworld.com/, така и на място във Funtopia.
 2. Посетителите на центъра са длъжни да не използват увеселителните съоръжения (напр. стени за катерене, трамплини и пр.), ако имат медицински противопоказания за това или ако здравословното им състояние създава или повишава риска от настъпване на травми или наранявания, свързани с участието им в дейности и занимания, предлагани в Центъра.
 3. Необходимо условие за използване на съоръженията е провеждането на 10 минутен инструктаж, състоящ се в обучително видео относно безопасното ползване на съоръженията и подписване на декларация за информирано съгласие с тези правила. С правилата за безопасност можете да се запознаете и на уебсайта на Funtopia, както и на информационните табели на място в центъра. За лица под 16 г., декларацията за информирано съгласие трябва да бъде подписана от родител/настойник или упълномощено от родителя/настойника лице, което да гарантира че лицето под 16 г. е запознато с правилата във Funtopia.
 4. Спазването на правилата за безопасност на центъра и инструкциите на персонала във Funtopia е задължително, докато сте на територията на центъра. Ползването на съоръженията е свързано с определени рискове, вкл. риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръжението и екипировката, наблюдател или друг посетител на центъра и неспазването на правилата за безопасност може да увеличи многократно опасността от настъпването на тези рискове.
 5. Родителите са длъжни да запознаят децата си с правилата за безопасност по подходящ и разбираем за тях начин и гарантират тяхното спазване. Родителите упражняват непосредствен надзор върху своите деца, независимо от това, че нашите асистенти следят за спазването на правилата в центъра по време на Вашето посещение.
 6. Използването на зоните е доброволно и на собствена отговорност, като съоръженията могат да бъдат използвани самостоятелно от всеки клиент след проведения инструктаж и запознаване с тези правила. Персоналът в центъра следи за спазването на правилата за безопасност, но не наблюдава индивидуално всеки посетител.
 7. В случаите, където е необходимо поставянето на екипировката, ползването на съоръженията е възможно след като обучен асистент във Funtopia провери правилното й поставяне.
 8. Максималното тегло на използващите зоните на Free style zone, Foam zone, Dodge ball zone и Basketball zone е 135 кг., на Ninja Course зоната е 120 кг., а минималната височина е 120 см и 150 кг. е максималното тегло за зоните на Funtopia Kids.
 9. Минималната възраст, необходима за ползване зоните на Funtopia е 4 години. Деца, навършили 4 г. и до 6 г. се допускат във Funtopia Kids само с придружител. Във Funtopia Ninja на деца между 4г. и 7 г. следва да бъдат придружавани, като центъра си запазва правото да не допуска деца под 7 г. възраст до мероприятия, при които безопасността на децата може да бъде застрашена. Персоналът в центъра следи за спазването на правилата за безопасност и от страна на непълнолетните посетители, но не наблюдава индивидуално всеки посетител.
 10. За да използвате Funtopia Ninja зоната, трябва да сте с подходящо спортно облекло и специални чорапи (Може да ги закупите на рецепцията в центъра, като чорапите са за многократна употреба). Задължително свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 11. На територията на Funtopia се забранява тичането и други резки действия, които биха застрашили Вашата собствена безопасност и тази на останалите посетители в центъра.
 12. Бъдете внимателни с останалите посетители във Funtopia. Ако забележите поведение застрашаващо Вас и околните, моля, незабавно се обърнете към наш служител.
 13. Влизането в зоните на Funtopia с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 14. Не сядайте и не лягайте в полетата на съответните зони. Ако се нуждаете от почивка, излезте извън зоната и ползвайте местата, отредени за почивка.
 15. Не ви препоръчваме да използвате съоръженията на Funtopia ако сте бременни или имате медицински противопоказания, страдате от остро или хронично заболяване, което създава или повишава риска от настъпване на травми или наранявания.
 16. Бъдете отговорни към личните си вещи. Центъра не носи отговорност за загубени или повредени такива.
 17. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, както и при неподходящо облекло, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.
 18. В случай, че бъдете отстранени от съответната зона или преустановите посещението си, заплатените такси за вход не се възстановяват и центъра не дължи компенсация за заплатеното и неизползвано време.
 19. Във връзка със спецификите на различните съоръжения и дейности свързани с тях, които предлагаме във Funtopia, освен горните основни правила на безопасно поведение, за всяко съоръжение са предвидени и правилата посочени в следващите точки.

II.  Правила за безопасност в зоните на Funtopia Kids

 1. В зоните на Funtopia Kids се допускат деца над 4 годишна възраст. Децата, които нямат навършени 6 години ползват съоръженията задължително придружени от родител или друго лице, което упражнява надзор.
 2. Родителите/придружителите на деца над 6 години могат да присъстват в зоните на Funtopia Kids.
 3. Атракционите се използват само със специална екипировка, която трябва да бъде плътно и комфортно стегната на кръста и краката Ви.
 4. Смяна или сваляне на екипировка се извършва само след съгласието на фасилитатор.
 5. Атракционите се ползват със спортни обувки – маратонки, кецове, гуменки. Не се разрешава ползване на съоръженията с джапанки, сандали и ботуши.
 6. Препоръчително е да не сте с пола, рокля или широки дрехи докато ползвате атракционите.
 7. За да ползвате „Пързалката“, трябва да свалите обувките си и да облечете специален гащеризон, който ще ви бъде предоставен от фасилитаторите.
 8. Не се допуска внасянето на електрически играчки, остри предмети и всякакви други играчки, които не са безопасни.
 9. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана.
 10. Забранено е преминаването под атракцион, който се използва в момента.
 11. За да се спуснете от атракционите, хванете въжето с две ръце в частта със силиконовото покритие и се отблъснете с ходилата от стената.
 12. При проблем с детето, е необходимо след обаждане от наша страна, да дойдете в центъра в рамките на 10 минути. Препоръчително е родителите да са в близост до Фънтопия (Мол Парадайз, София)
 13. Детето се взима от този, който го е оставил.

III. Правила за безопасност в зоните на Funtopia Ninja

 1. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешава се само по един участник на трамплинно поле.
 2. Контролирайте тялото си през цялото време.
 3. Присвийте коленете си, за да спрете подскачането.
 4. Винаги скачайте в средата на трамплинното поле.
 5. Не се приземявайте на главата си. Винаги се приземявайте и на двата си крака.
 6. Не прескачайте на друго трамплинно поле.
 7. Не скачайте и не се приземявайте на матовете между трамплинните полета.
 8. Не се катерете по предпазната мрежа и парапетите.
 9. Правенето на салта и други акробатики е опасно и може да доведе до сериозни наранявания.
 10. Забраняват се повече от три последователни превъртания/салта.
 11. Забраняват се превъртания/салта в Баскетболната зона и над сейфти падовете (черните ограждения около трамплинните полета).
 12. Забранява се задно превъртане/салто в басейна с кубчетата. 

Ninja Course 

 1. Максимално тегло на използващите Ninja Course зоната е 120 кг.
 2. Минималната височина, за да ползвате Ninja Course зоната е 120 см.
 3. Винаги слизайте и се качвайте на стартовата и финалната платформа с лице към стъпалата.
 4. Преди да продължите по препятствията се уверете, че в зоната на препятствията или под тях, на сейфти мата, няма друг участник.
 5. Изчакайте своя ред търпеливо на платформата. Разрешава се само по един участник на препятствие.
 6. Не се катерете по металните колони и парапети
 7. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.

Foam Zone 

 1. Преди да скочите извадете всичко от джобовете си включително и телефоните и се уверете, че в зоната за приземяване – басейна с кубчетата – няма никой.
 2. Преди да скочите в басейна с кубчетата, ако носите очила, свалете ги и ги оставете на безопасно място.
 3. Изчаквайте своя ред търпеливо. Разрешава се по един участник на линия.
 4. Не скачайте с главата надолу.
 5. Забранява се задно превъртане/салто в басейна с кубчетата.
 6. Не си играйте с кубчетата и не ги вадете от басейна.
 7. Не се крийте под кубчетата.
 8. След скок веднага излезте от басейна с кубчетата.

Basketball zone 

 1. Не увисвайте на ринга на баскетболния кош.
 2. Не прескачайте на друга трамплинна линия. Останете на линията, откъдето сте стартирали.
 3. Забраняват се превъртания/салта в зоната и над сейфти падовете (черните ограждения около трамплинните полета).
 4. Не скачайте и не дриблирайте зад баскетболния кош.
 5. Изчаквайте своя ред търпеливо. Разрешава се само по един участник на трамплинна линия.

Dodge ball zone 

 1. Максимален брой участници в играта – 16 разделени в два отбора.
 2. Всяка игра е с продължителност около 3-4 минути.
 3. При подаване на звуков сигнал за старт от рефера, играта започва.
 4. Всеки отбор стартира с по три топки, разположени в игрището.
 5. Целта е да се уцели играч/и от противниковия отбор.
 6. Всеки участник, който е ударен с топка от играч от противниковия отбор, напуска играта и излиза извън игралното поле.
 7. Ударите по главата са абсолютно забранени. Ако играч хвърли топка целенасочено в посока към главата на играч от противниковия отбор, хвърлилият топката излиза от играта.
 8. Ако по време на игра топката излезе от игралното поле или се заплете в мрежата, реферът връща топката на отбора, чието поле е най-близо до мястото на излизане/заплитане на топката.
 9. По време на игра, участниците не трябва да пресичат ограничителната линия – неутралната зона – разделяща двете игрални полета. Ако някой от участниците пресече неутралната зона, то той ще бъде отстранен от играта.
 10. Ако някой от играчите улови топка хвърлена от противниковия отбор, отбора уловил топката има право да върне свой играч отново в играта.
 11. Ако играч задържи топката повече от 10 секунди, реферът сигнализира и присъжда топката на противниковия отбор.
 12. Отборът успял пръв да отстрани играчите на противниковия отбор, печели играта.
 13. Играта приключва след подаване на звуков сигнал от рефера.
 14. Отсъждането на рефера е финално.
 15. Реферът има право по всяко време да отстрани и дисквалифицира играч нарушаващ правилата на играта и правилата за безопасност.

CloudClimb

 1. В зоните на CloudClimb се допускат деца над 3 годишна възраст задължително придружени от родител или друго лице, което упражнява надзор.
 2. Атракционът се ползва със специални чорапи (Може да ги закупите на рецепцията в центъра, като чорапите са за многократна употреба). Задължително свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 3. Препоръчително е да не сте с пола, рокля или широки дрехи, както и с дрехи с връзки, докато ползвате атракциона.
 4. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана.
 5. Катеренето по мрежата е забранено. Не се облягайте и не се дръжте за нея.
 6. Забранено е тичането и скачането от платформа на платформа.
 7. Разрешено е само по един участник на платформа.
 8. Преди да се пуснете по пързалката, уверете се, че няма друг участник ползващ я в момента. Изчакайте своя ред търпеливо.
 9. Забранено е пускането по пързалката по корем или с главата надолу.
 10. Забранено е изкачването по пързалката.
 11. Влизането в зоната с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 12. Информирайте фасилитатора ако се почуствате зле, уморени и не можете да довършите маршрута си.
 13. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.

Нинджа Паркур

 1. В зоните на Нинджа Паркур се допускат деца над 4 годишна възраст задължително придружени от родител или друго лице, което упражнява надзор.
 2. Атракционът се ползва без обувки, но задължително по чорапи. Свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 3. Препоръчително е да не сте с пола, рокля или широки дрехи, както и с дрехи с връзки, докато ползвате атракциона.
 4. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана.
 5. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешено е само по един участник на препятствие.
 6. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.
 7. Влизането в зоната с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 8. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.