Правила за безопасност и ползване на съоръженията в център Funtopia Kids и Funtopia Ninja

Преди да използвате съоръженията във Funtopia Kids и Funtopia Ninja („Funtopia“) следва да се запознаете внимателно с правилата, които е необходимо да следвате стриктно с оглед Вашата безопасност:

I.  Общи правила за безопасност

 1. Преди да влезете в зоните Funtopia Kids & Funtopia Ninja следва да се регистрирате. Регистрацията можете да извършите, както посредство уебсайта http://sofia.funtopiaworld.com, така и на място във Funtopia
 2. Необходимо условие за използване на съоръженията е да се запознаете с 10 минутен инструктаж, състоящ се в обучително видео относно безопасното използване на съоръженията и подписване на декларация за информирано съгласие с тези правила. С правилата за безопасност можете да се запознаете и на уебсайта на Funtopia, и на информационните табели на място в центъра. За лица под 16 г., декларацията за информирано съгласие трябва да бъде подписана от родител/настойник или упълномощено от родителя/настойника лице, което да гарантира, че лицето под 16 г. е запознато с правилата във Funtopia.
 3. Спазването на правилата за безопасност на центъра и инструкциите на персонала във Funtopia е задължително докато сте на територията на центъра. Ползването на съоръженията е свързано с определени рискове, вкл. риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръжението и екипировката, наблюдател или друг посетител на центъра и неспазвнето на правилата за безопасност може да увеличи многократно опасността от настъпването на тези рискове.
 4. Родителите/придружителите са длъжни да запознаят децата, които придружават с правилата за безопасност по подходящ и разбираем за тях начин и гарантират тяхното спазване. Родителите упражняват непосредствен надзор върху своите деца, независимо от това, че нашите асистенти следят за спазването на правилата в центъра по време на Вашето посещение.
 5. Използването на зоните е доброволно и на собствена отговорност, като съоръженията могат да бъдат използвани самостоятелно от всеки клиент след проведения инструктаж и запознаване с тези правила. Персоналът в центъра следи за спазването на правилата за безопасност, но не наблюдава индивидуално всеки посетител.
 6. В случаите, където е необходимо поставянето на екипировка, ползването на съоръженията е възможно, след като обучен асистент във Funtopia провери правилното й поставяне.
 7. Максималното тегло на използващите зоните Free style zone/Dodge ball zone, Foam zone и Valo Jump zonе e 135 кг. На Ninja Course зоната е 120 кг., а минималната височина е 120 см. За зоните на Funtopia Kids (катерачната зона)  140 кг. е максималното тегло, а минималното е 10 кг.
 8. Минималната възраст, необходима за ползване зоните на Funtopia е 3 години. Деца на възраст между 3 г. и 7 г. следва да бъдат придружавани (от пълнолетен придружител) в зоната за игра, като центърът си запазва правото да не допуска лица под 7 г. възраст до мероприятия, при които безопасността на децата може да бъде застрашена. Персоналът в центъра следи за спазването на правилата за безопасност и от страна на непълнолетните посетители, но не набюдава индивидуално всеки посетител.
 9. За да използвате Funtopia Ninja зоната и Soft Play зоната, трябва да сте с подходящо спортно облекло и специални чорапи ( може да ги закупите на рецепцията в центъра, като чорапите са за многократна употреба). Задължително свалете всички бижута, часовници други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 10. На територията на Funtopia се забранява тичането и други резки действия, които биха застрашили Вашата собствена безопасност и тази на останалите посетители в центъра.
 11. Бъдете внимателни с останалите посетители във Funtopia. Ако забележите поведение застрашаващо Вас и околните, моля, незабавно се обърнете към наш служител.
 12. Влизането в зоните на Funtopia с дъвки, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 13. Не сядайте и не лягайте в полетата на съответните зони. Ако се нуждаете от почивка, излезте извън зоната и ползвайте местата отредени за почивка.
 14. Не ви препоръчваме да използвате съоръженията на Funtopia, ако сте бременни или имате медицински противопоказания, страдате от остро или хронично заболяване, което създава или повишава риска от настъпване на травми или наранявания.
 15. Бъдете отговорни към личните си вещи. Центърът не носи отговорност за загубени или повредени такива.
 16. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, както и при неподходящо облекло, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.
 17. В случай, че бъдете отстранени от съответната зона или преустановите посещението си, заплатените такси за вход не се възстановяват и центърът не дължи компенсация за заплатеното и неизползвано време.
 18. Във връзка със спецификите на различните съоръжения и дейности свързани с тях, които предлагаме във Funtopia, освен горните основни правила на безопасно поведение, за всяко съоръжение са предвидени и специфични такива разположени в съответните зони.


II.  Правила за безопасност в зоните на Funtopia Kids

 1.  В зоните на Funtopia Kids се допускат деца над 3 годишна възраст и над 10 кг. Децата, които нямат навършени 7 години, ползват съоръженията задължително придружени от родител или друго пълнолетно лице, което упражнява надзор.
 2.  Родителите/придружителите на деца над 7 години могат също да присъстват в зоните на Funtopia Kids.
 3. Атракционите се използват само със специална екипировка, която трябва да бъде плътно и комфортно стегната на кръста и краката на ползвателя.
 4. Смяна или сваляне на екипировка се извършва само след съгласието на фасилитатор.
 5.  Атракционите се ползват със спортни обувки – маратонки, кецове, гуменки. Не се разрешава ползване на съоръженията с джапанки, сандали и ботуши.
 6. Препоръчително е ползвателя да не е с пола, рокля или широки дрехи докато ползва атракционите.
 7. За да ползвате „Пързалката“, трябва да свалите обувките си и да облечете специален костюм, който ще ви бъде предоставен от фасилитаторите.
 8. Не се допуска внасянето на електрически играчки, остри предмети и всякакви други играчки, които не са безопасни.
 9. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана.
 10. Забранено е преминаването под атракцион, който се използва в момента.
 11. За да се спуснете от атракционите, хванете въжето с две ръце и се отблъснете с ходилата от стената.
 12. При проблем с детето, е необходимо след обаждане от наша страна, да дойдете в центъра в рамките на най-много 10 минути. Препоръчително е родителите да са в близост до Фънтопия (Мол Парадайз, София)

III. Правила за безопасност в зоните на Funtopia Ninja

 1. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешава се само по един участник на трамплинно поле.
 2. Контролирайте тялото си през цялото време.
 3. Присвийте коленете си, за да спрете подскачането.
 4. Винаги скачайте в средата на трамплинното поле.
 5. Не се приземявайте на главата си. Винаги се приземявайте и на двата си крака.
 6. Не прескачайте на друго трамплинно поле.
 7. Не скачайте и не се приземявайте на матовете между трамплинните полета.
 8. Не се катерете по предпазната мрежа и парапетите.
 9. Правенето на салта и други акробатики е опасно и може да доведе до сериозни наранявания.
 10. Забраняват се повече от три последователни превъртания/салта.
 11. Забраняват се превъртания/салта в Баскетболната зона и над сейфти падовете (черните ограждения около трамплинните полета).
 12. Забранява се задно превъртане/салто в басейна с кубчетата. 

Ninja Course 

 1. Максимално тегло на използващите Ninja Course зоната е 120 кг.
 2. Минималната височина, за да ползвате Ninja Course зоната е 120 см.
 3. Винаги слизайте и се качвайте на стартовата и финалната платформа с лице към стъпалата.
 4. Преди да продължите по препятствията се уверете, че в зоната на препятствията или под тях, на сейфти мата, няма друг участник.
 5. Изчакайте своя ред търпеливо на платформата. Разрешава се само по един участник на препятствие.
 6. Не се катерете по металните колони и парапети
 7. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.

Foam Zone 

 1. Преди да скочите извадете всичко от джобовете си включително и телефоните и се уверете, че в зоната за приземяване – басейна с кубчетата – няма никой.
 2. Преди да скочите в басейна с кубчетата, ако носите очила, свалете ги и ги оставете на безопасно място.
 3. Изчаквайте своя ред търпеливо. Разрешава се по един участник на линия.
 4. Не скачайте с главата надолу.
 5. Забранява се задно превъртане/салто в басейна с кубчетата.
 6. Не си играйте с кубчетата и не ги вадете от басейна.
 7. Не се крийте под кубчетата.
 8. След скок веднага излезте от басейна с кубчетата.

Dodge ball zone 

 1. Максимален брой участници в играта – 16 разделени в два отбора.
 2. Всяка игра е с продължителност около 3-4 минути.
 3. При подаване на звуков сигнал за старт от рефера, играта започва.
 4. Всеки отбор стартира с по три топки, разположени в игрището.
 5. Целта е да се уцели играч/и от противниковия отбор.
 6. Всеки участник, който е ударен с топка от играч от противниковия отбор, напуска играта и излиза извън игралното поле.
 7. Ударите по главата са абсолютно забранени. Ако играч хвърли топка целенасочено в посока към главата на играч от противниковия отбор, хвърлилият топката излиза от играта.
 8. Ако по време на игра топката излезе от игралното поле или се заплете в мрежата, реферът връща топката на отбора, чието поле е най-близо до мястото на излизане/заплитане на топката.
 9. По време на игра, участниците не трябва да пресичат ограничителната линия – неутралната зона – разделяща двете игрални полета. Ако някой от участниците пресече неутралната зона, то той ще бъде отстранен от играта.
 10. Ако някой от играчите улови топка хвърлена от противниковия отбор, отбора уловил топката има право да върне свой играч отново в играта.
 11. Ако играч задържи топката повече от 10 секунди, реферът сигнализира и присъжда топката на противниковия отбор.
 12. Отборът успял пръв да отстрани играчите на противниковия отбор, печели играта.
 13. Играта приключва след подаване на звуков сигнал от рефера.
 14. Отсъждането на рефера е финално.
 15. Реферът има право по всяко време да отстрани и дисквалифицира играч нарушаващ правилата на играта и правилата за безопасност.

Нинджа Паркур

 1. В зоните на Нинджа Паркур се допускат деца над 4 годишна възраст задължително придружени от родител или друго лице, което упражнява надзор.
 2. Атракционът се ползва без обувки, но задължително по чорапи. Свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 3. Препоръчително е да не сте с пола, рокля или широки дрехи, както и с дрехи с връзки, докато ползвате атракциона.
 4. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана.
 5. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешено е само по един участник на препятствие.
 6. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.
 7. Влизането в зоната с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 8. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.

Soft Play

 1. Максимален капацитет на зоната – 25 човека.
 2. В зоната се допускат деца до 4 годишна възраст задължително придружени от родител/пълнолетен придружител, който упражнява надзор през цялото време. Родителите/пълнолетните придружители са отговорни за поведението на своите деца.
 3. Атракционът се ползва без обувки, но със специални чорапи (Може да ги закупите на рецепцията в центъра, като чорапите са за многократна употреба).
 4. Забранено е използването на зоната с боси крака.
 5. Задължително свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 6. Препоръчително е дългата коса да бъде вързана/прибрана.
 7. Катеренето по мрежата е забранено. Не се облягайте и не се дръжте за нея.
 8. Забранено е тичането в зоната.
 9. Разрешено е само по един участник на трамплинно легло.
 10. Преди да се пуснете по пързалката, уверете се, че няма друг участник ползващ я в момента. Изчакайте своя ред търпеливо.
 11. Забранено е пускането по пързалката по корем или с главата надолу.
 12. Забранено е изкачването по пързалката.
 13. Влизането в зоната с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 14. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.
 15. Поради ограничения капацитет, на всяко дете е позволен по един родител/пълнолетен придружител.дин родител/пълнолетен придружител.