Необходими ли са специални дрехи и обувки? Не, просто си носете удобни спортни обувки. Не е разрешено ходенето с токчета в залата на Фънтопия.

Има ли ограничения в теглото на участниците? Да, теглото на всеки участник трябва да е от 15 до 150 кг.

Ако детето ми се страхува, кой ще се погрижи за него? Няма място за притеснение. Всяко дете се забавлява под наблюдението на обучен фасилитатор, който ще се погрижи за него. Родителите могат да са спокойни. Фънтопия е детски център в София, в който вашето дете е на сигурно място.