Да! За Ваша безопасност и за тази на персонала на Фънтопия и останалите гости, Ви молим да носите маска на територията на Фънтопия.