Коминът

Обстановката е на тъмен комин, чийто четири стени са осеяни със светещи в тъмното хватки. Тук ще преодолеете страха от високо и тъмно в изключително нетипична обстановка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *