Какво се случва с моята Карта/Ваучер Подарък?

Времето, за което сме били затворени, поради наложените мерки, ще бъде добавено към вашата карта/ваучер подарък, което означава, че ако сте закупили своята Карта/Ваучер Подарък през м. Февруари 2020г., срокът й за използване ще приключи през м. Декември 2020 г. , вместо през м. Август 2020г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *