Какво се случва с Годишното ми членство/Годишната ми карта за посещения?

Времето, за което сме били затворени, поради наложените мерки, ще бъде добавено към вашето членство, което означава, че ако сте закупили своята Годишна карта през м. Февруари 2020г., срокът й за използване ще приключи през м. Юни 2021 г. , вместо през м. Февруари 2021г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *