Времето, за което сме били затворени, поради наложените мерки, ще бъде добавено към вашето членство, което означава, че ако сте закупили своята Годишна карта през м. Февруари 2020г., срокът й за използване ще приключи през м. Юни 2021 г. , вместо през м. Февруари 2021г.