Какви мерки сме предприели за служителите в Funtopia в настоящата ситуация?

  • Всички членове на персонала на Funtopia ще носят маски и ръкавици.
  • Те ще преминават през проверка и Здравен/ скринингов въпросник в началото на всяка смяна. Включително ще има вписване и подписване в чек лист, свързан със здравния въпросник след измерване на температурата им и съблюдаването на здравословното им състояние.

В случай, че е установена по-висока температура от нормалната 37.2C или видимо се забелязват други признаци на неразположеност, служителят няма да бъде допуснат до работно му място.

  • Нашите служители също ще спазват социално дистанциране от Вас (не го приемайте лично).
  • Екипът ни няма да може да Ви поздравява и приветства с ръкостискане, но ако се вгледате добре, ще видите тяхната усмивка под маската им.
  • Целият ни персонал ще премине през обучение относно COVID-19 и новите мерки, които сме предприели във връзка с това.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *