Насочи силата на вулкана и закарай лавата до върха.