Пързалката

Пързалката ще ви запознае с ефекта на гравитацията като ви издига плавно нагоре докато не достигнете границата на страха си. Тогава се пускате от дръжката и се запознавате с усещането за свободно падане!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *