ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА „ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ“

За да е валидна вашата регистрация, попълнете коректно всички полета. Това Ви дава гаранция, че ще бъдете обслужени по-бързо, а чрез вашата коректна регистрация може да участвате в нашите томболи и игри. Екипът на Funtopia си запазва правото да отнема право на участие в нашите активности, при некоректно попълнени данни.

Задължително изписвайте имената си на кирилица. За смяна от латиниц на кирилица и обратно, натиснете едновременно бутоните Shift и Alt. Изписването на имена на латиница не прави „Информираното съгласие“ невалидно, но може да доведе до по-бавно обслужване.

Изписвайте телефонния си номер без интервали.

Подпишете се с пръст на определеното за това място и натиснете бутона SAVE.

Екипът на FUNTOPIA си запазва правото да изиска повторна регистрация, при неспазване на условията за коректно попълнена бланка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е ползването на съоръжението със специално закупени от нашата рецепция чорапи. Те са за многократна употреба и могат да се ползват при следващи посещения на обекта. Супервайзорът на смяна има право да прекрати престоят на клиент, неспазващ правилата на залата, в това число и неизползването на специалните чорапи, като екипът на. Всеки клиент е длъжен да се запознае с правилата за безопасност в залата, поставени на видни места на съоръжението.

ПРЕДИ ПОЛЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ЗОНИТЕ В ТРАМПЛИНИЯ ПАРК, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.