За да могат всички да се забавляват и за по-малко взаимодействие между различните гости ще ограничаваме вашето посещение до 2ч. на ден.