Както обикновено, всички гости трябва да попълнят и подпишат Декларация онлайн.  Гостите, които са под 16-годишна възраст трябва да имат попълнена Декларация и подпис от родител или настойник.