Кой може да попълни и подпише Декларация?

Както обикновено, всички гости трябва да попълнят и подпишат Декларация онлайн.  Гостите, които са под 16-годишна възраст трябва да имат попълнена Декларация и подпис от родител или настойник.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *