Защо да спазвам физическа дистанция от поне 2 метра?

COVID-19 се разпространява предимно между хора, които се намират на разстояние по-малко от два метра един от друг в продължение на по-дълго време. Разпространението се случва, когато инфектиран човек се изкашля, кихне или говори, а малки капчици от носа или устата му попаднат в носа или устата на тези, които са около него. Тези капчици, също така, могат да бъдат вдишани директно в дробовете. Изследванията сочат, че инфектирани хора без симптоми също могат да разпространят COVID-19.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *